Mesara BARAVIČ - 24300 Bačka Topola, Lajoša Košuta 104

Vlasnik:
Baravič Robert
Tel:
024-714-231
Tel:
024-712-859
Fax:
024-715-460
E-mail:
erino@stcable.co.yu
Web:
www.baravic.backabanat.com

PROIZVODNJA, OBRADA, HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE
ŽIVOTINJSKOG MESA